Okupacja 1968

Cykl filmów przedstawiający historię oczami okupantów. W 1968 roku pięć państw Układu Warszawskiego najechało na Czechosłowację. 50 lat później reżyserzy z byłych krajów członkowskich postanowili opowiedzieć o tamtych wyda