Okrasa łamie przepisy

Karol Okrasa odwiedza warszawską Pragę, gdzie zaprosili go wolontariusze stowarzyszenia, którego misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób dotkniętych trudną sytuacją życiową. Naukę gotowania uznano tam za jeden z wa