Okrasa łamie przepisy

Karol Okrasa wyrusza na Żuławy. Mało kto wie, że począwszy od XVI wieku osadnicy z Holandii wydzierali morzu te niegościnne, niszczone przez liczne powodzie tereny. I stworzyli tu, otaczany przez system kanałów odwadniających, kraj zielonych p