Okrasa łamie przepisy

Karol Okrasa opowie o Festiwalu Ziemniaka, który co roku odbywa się w radomskim skansenie. Uczestniczą w nim koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, które przygotowują dawne potrawy ziemniaczane ze swoich regionów. Tym