Okrasa łamie przepisy

Tym razem Karol Okrasa uda się w okolice Golubia-Dobrzynia. To na te tereny ponad sto lat temu weszła armia generała Józefa Hallera wyzwalając po ponad stuletniej niewoli pierwsze miasto na Pomorzu. Ale żołnierze armii generała Hallera przynie