Okrasa łamie przepisy

Karol Okrasa rusza do opactwa cysterskiego w Wąchocku. Znajduje się tu pochodzący z końca XII wieku cysterski klasztor. Cystersi zakładali sady, warzywniki, stawy rybne, uprawiali zioła, hodowali bydło i trzodę chlewną, budowali młyny czy kuźnie wodn