Okrasa łamie przepisy

Swoją wizytę w Toruniu Okrasa rozpoczął od domu, w którym ongiś mieszkał Kallimach, Włoch, nauczyciel synów króla Kazimierza Jagiellończyka i sekretarz króla Jana Olbrachta. Dla Karola to wyzwanie, aby odtworzyć starodawne