Okrasa łamie przepisy

W tym odcinku Karol Okrasa uda się do Muzeum Wsi Radomskiej. Tu, co roku odbywa się festiwal Święto ziemniaka, na którym koła gospodyń z okolicznych wsi prezentują swoje regionalne potrawy z ziemniaków. I choć ziemniaki aż do początku X