Okrasa łamie przepisy

Podróż kulinarna na Dolny Śląsk do gminy Rudna. Można tu spotkać niewielkie cerkiewki, bo jak się okazuje, pośród mieszkańców gminy ponad trzydzieści procent to potomkowie Łemków. Oprócz skromnego dobytku przywieźli