Okrągły Stół. Droga, czas, kontrowersje.

Lech Wałęsa chciał odciążyć związek zawodowy Solidarność od polityki, dlatego jeszcze przed obradami Okrągłego Stołu, w grudniu 1988 roku, powołano Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność. Mimo wcześniejszych zastrzeżeń, strona rzą