Okrągły Stół. Droga, czas, kontrowersje.


Lech Wałęsa chciał odciążyć związek zawodowy Solidarność od polityki, dlatego jeszcze
przed obradami Okrągłego Stołu, w grudniu 1988 roku, powołano Komitet Obywatelski przy
przewodniczącym NSZZ Solidarność. Mimo wcześniejszych zastrzeżeń, strona rządowa dosyć
łatwo zgodziła się na legalizację Solidarności.
Polska wśród krajów bloku wschodniego jako pierwsza rozpoczęła dialog z komunistami i zawarła
kompromis, który spowodował demokratyczne przemiany. Dzięki Okrągłemu Stołowi społeczeństwo
wybrało kontraktowy Sejm i wolny Senat. Parlament na prezydenta wybrał twórcę stanu wojennego.
Chociaż od tamtych wydarzeń upłynęło 20 lat, ustalenia Okrągłego Stołu do dziś wzbudzają
kontrowersje. Dla jednych przy Okrągłym Stole wynegocjowano koniec komunizmu, dla innych doszło do
zmowy przywódców PZPR z częścią opozycji. Ale czy przy Okrągłym Stole można było rzeczywiście
osiągnąć więcej?
O rezultatach i dylematach obrad Okrągłego Stołu opowiadają uczestnicy tamtych wydarzeń:
Andrzej Gwiazda, prof. Bronisław Geremek, prof. Andrzej Stelmachowski, abp Tadeusz Gocłowski oraz
socjologowie i historycy: prof. Jadwiga Staniszkis i prof. Paweł Wieczorkiewicz. Całość spaja komentarz
narratora - Mirosława Baki.