Okrągły Stół. Droga, czas, kontrowersje.

Najważniejsze spory pomiędzy stroną rządową i opozycją dotyczyły legalizacji „Solidarności”, ordynacji wyborczej, kompetencji prezydenta i relacji między Sejmem i Senatem. Prezydent mimo oporów opozycji został wyposażony w bardzo