Okrągły Stół. Droga, czas, kontrowersje.


Najważniejsze spory pomiędzy stroną rządową i opozycją dotyczyły
legalizacji „Solidarności”, ordynacji wyborczej, kompetencji prezydenta
i relacji między Sejmem i Senatem.
Prezydent mimo oporów opozycji został wyposażony w bardzo szerokie
kompetencje. Miał prawo weta ustawodawczego oraz rozwiązania parlamentu.
Zapis ten dawał przyszłemu prezydentowi ogromne możliwości w przypadku
powstania niewygodnej dla niego parlamentarnej większość, bo do dalszych
kompetencji głowy państwa zaliczono między innymi: „czuwanie nad
przestrzeganiem konstytucji PRL, stanie na straży suwerenności
i bezpieczeństwa państwa, przestrzeganie międzypaństwowych sojuszy
państwowych i wojskowych”.
Władze PRL najpierw próbowały ingerować w listę uczestników Okrągłego
Stołu, później upierały się, żeby wyeliminować dwóch największych radykałów:
Jacka Kuronia i Adama Michnika. W trakcie obrad ta negatywna opinia
ewoluowała. Według władz PRL głównymi strategami politycznymi opozycji
byli Bronisław Geremek i Adam Michnik.
Odcinek poświęcony rozbieżnościom i konfliktom przy Okrągłym Stole.
O kwestiach z tym związanych opowiadają uczestnicy tamtych wydarzeń:
Aleksander Hal, Mieczysław Gil, Alojzy Pietrzyk, Stanisław Ciosek oraz
socjologowie i historycy: prof. Jadwiga Staniszkis i prof. Paweł Wieczorkiewicz.