Okrągły Stół. Droga, czas, kontrowersje.

O kreowaniu przez agentów SB i propagandę niekorzystnego wizerunku
działaczy „Solidarności” i słynnym happeningu zorganizowanym przez Pomarańczową
Alternatywę - biciu piany w Łodzi.