Okiem Wiary

Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego oaz matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki na Ociemniałymi w Laskach. To główny temat tego wydania. Zajrzymy także na Węgry, dokąd pielgrzymował papież Franciszek.