Okiem Wiary

W tym odcinku rozmawiamy o księżach, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, takich jak np. kardynał Stefan Wyszyński. Będzie także o rekolekcjach, które przygotują nas do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Odwiedzamy również Festiwal Chrześcijański na Śląsku, w miejscowości Kokotek. Przypominamy także, że 30 lipca przypada Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.