Okiem Wiary

W tym odcinku programu przedstawimy orędzie Papieża Franciszka na Dzień Ubogich, a także akcję, w której bezdomni dostają mieszkania w Krakowie. Przypomnimy postać św. Brata Alberta Chmielowskiego, którego Kościół katolicki wspom