Okiem Wiary

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Będziemy gościli w Łagiewnikach w tutejszym Sanktuarium a na Podlasiu będziemy podążali śladami błogosławionego ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Siostry Faustyny, który zabiegał o ustanowienie Święta Mił