Okiem Wiary

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Będziemy gościli w Łagiewnikach w tutejszym Sanktuarium a na Podlasiu będziemy podążali śladami błogosławionego ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Siostry Faustyny, który zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego już w 1938 roku. Będzie także podsumowanie działalności Caritas i rozmowa o Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Poza tym, jak zawsze przedstawimy w programie aktualne informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie.