Okiem Wiary

Niedziela Świętej Rodziny to szczególny czas aby porozmawiać o tym, jaką wartością jest rodzina. Pokażemy także przesłanie papieża Franciszka z okazji świąt Bożego Narodzenia. Będzie również o krakowskich organizacjach kościelnych i ich pomocy dla najbardziej potrzebujących w tym wyjątkowym roku pandemii oraz o ekumenicznej Wigilii jaka odbyła się w Białymstoku za sprawą Eleos – Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia i Białostockiego Caritasu.