Okiem Wiary

Niedziela Świętej Rodziny to szczególny czas aby porozmawiać o tym, jaką wartością jest rodzina. Pokażemy także przesłanie papieża Franciszka z okazji świąt Bożego Narodzenia. Będzie również o krakowskich organizacjach kościelnych i ich