Okiem Wiary

Rozmawiamy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność z Konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej. Powiemy także o medykach, których pomoc w czasach pandemii jest bezcenna. Przypomnimy postać wielkiego kapłana, któ