Okiem Wiary

Mówimy m.in. o najnowszej encyklice papieża Franciszka „Fratelli Tutti”. Przedstawiamy XX Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Totus Tuus”, a także powiemy o ostatnim Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto rozmawiamy z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz, jak zawsze podajemy najważniejsze wydarzenia w życiu kościoła w Polsce i na świecie.