Okiem Wiary

Bizantyjska świątynia Hagia Sophia w Stambule była już kiedyś meczetem, ale przez ostatnie kilkadziesiąt lat miała status muzeum. Teraz, decyzją tureckich władz została znów przekształcona w meczet. Rozpoczyna się XXI Ogólnopolski Tydzi