Okiem Wiary

W odcinku przedstawimy relację ze Światowych Dni Młodzieży, które zakończyły się w minionym tygodniu w Lizbonie. Porozmawiamy o różnych formach pielgrzymowania i ich znaczeniu dla uczestników tych rekolekcji w drodze. Omów