Okiem Wiary

Nabożeństwem liturgii słowa Ojcze Nasz w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie zostało upamiętniona 80. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. W jego trakcie zostanie podpisane orędzie o przebaczeniu i pojednaniu. „Przebaczenie jest