Okiem Wiary

Prace Synodu o synodalności, przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie oraz sytuacja w Ukrainie – to niektóre tematy zakończonego właśnie w Lidzbarku Warmińskim 395. Zebrania Plenarnego KEP. Delegat Ukraińskiego Kościoła Greck