Okiem Wiary

W Okiem Wiary będzie można usłyszeć nauczanie papieża Franciszka z minionego tygodnia, a także poznać nauczanie moralne Kościoła. W trakcie programu redaktor prowadzący i zaproszony gość będą mieć okazję do rozmowy o bieżących wydarzeniach.