Okiem Wiary

Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa i przypominać, że antysemityzm jest grzechem. W tym odcinku, m.in. centralne obchody Dnia Judaizmu, które co roku organizuje inna polska diecezja wraz z powołanym w 1996 roku Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem. Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. czterech tysięcy osób, natomiast społeczność Żydów w Polsce szacuje się na ok. dwadzieścia tysięcy.