Okiem Wiary

„Otwartość i solidarność względem cudzoziemca nie są dla chrześcijanina wyłącznie odruchem humanitarnym, lecz nade wszystko praktykowaniem religijnych nakazów, stają się moralną powinnością” – czytamy w Komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 108. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, obchodzonego w Kościele w niedzielę, 25. września, pod hasłem „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”. Na skutek wojny od lutego trafiło do Polski blisko cztery miliony uchodźców, fale emigrantów zalewają południowe państwa Europy. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące źródła światowych migracji oraz postawy jaką powinien przyjąć Kościół w tej sytuacji. Poza tym, jak zawsze u nas najświeższe informacje dotyczące Kościoła w Polsce i na świecie.