Okiem Wiary

W programie podsumowujemy naradę papieża z kardynałami w sprawie reformy Kurii Rzymskiej, omawiamy sylwetkę beatyfikowanego papieża Jana Pawła I, a także relacjonujemy dzisiejszą pielgrzymkę Lachów i górali do Kalwarii Zebrzydowskiej.