Okiem Wiary

Wkrótce rusza nowy rok szkolny, porozmawiamy o lekcjach religii, jakie powinny być, aby były atrakcyjne. Wspomnimy także o wakacyjnej Akcji Caritas, która wspiera uczniów z Ukrainy organizując warsztaty wspierające zdrowie psychiczne i sprawność fizyczną.