Okiem Wiary

„Przybywam na wasze rodzinne ziemie, aby błagać Boga o przebaczenie, uzdrowienie i pojednanie, aby okazać wam moją bliskość, aby modlić się z wami i za was. Jestem tu by z Wami płakać” – powiedział Franciszek podczas spotkania z rdzennymi mieszkańcami Maskwacis. Pierwszym punktem wyprawy do Kanady było spotkanie z przywódcami siedmiotysięcznej ludności Metysów i Inuitów zamieszkującej obszar Mackwacis. Przemówienie było poświęcone konieczności upamiętniania tragedii ludów rdzennych, której doświadczyły w wyniku polityki asymilacji i udziału Kościoła w tym procederze w szkołach rezydencjalnych. W programie podsumujemy papieską pielgrzymkę do Kanady, ale też porozmawiamy o roli i znaczeniu duchownych w Powstaniu Warszawskim.