Okiem Wiary

Dzień Judaizmu będziemy obchodzić w Kościele Katolickim już po raz 25. dnia 17 stycznia. Poza tematyką judaizmu, porozmawiamy też o zbliżającym się Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonym w dniach 18 – 25 stycznia. Przedstawimy takż