Okiem Wiary

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” to akcja zapoczątkowana w 1994 roku, a towarzyszy jej hasło „Świeca, która tworzy polską wigilię”. Rozprowadzana w parafiach podczas adwentu, stała się nie tylko symbolem Caritas ale także nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia w wielu polskich domach. Przede wszystkim jednak dzięki niej tysiące dzieci korzystają z potrzebnego im wsparcia. Tegoroczna 28. odsłona kampanii służy pozyskaniu środków na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku najmłodszych, a także na bezpłatne posiłki, stypendia oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Od 20 lat inicjatywa ma charakter ekumeniczny, uczestniczą w niej Kościoły: katolicki, prawosławny i ewangelicko-augsburski.