Okiem Wiary

W siódmą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki celebruje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jak należy obchodzić to święto? Skutki pandemii koronawirusa są odczuwalne na całym świecie. W szczególnie trudnym położeniu są mieszkańcy Syrii i Strefy Gazy, którym coraz bardziej zagraża klęska głodu. W pomoc zaangażowała się Caritas Polska.