Okiem Wiary

W siódmą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki celebruje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jak należy obchodzić to święto? Skutki pandemii koronawirusa są odczuwalne na całym świecie. W szczególnie trudnym położeniu są