Ocalony świat

Suche, podobne do stepów łąki, na których kwitną rzadkie, ciepłolubne rośliny to murawy kserotermiczne. Porastają one nasłonecznione zbocza bogate w wapń. O ich ochronę dbają m.in. … owce.