Oblicza wojny

Program jest odpowiedzią na rozgrywający się w naszej części świata konflikt zbrojny, wywołany przez Federację Rosyjską. Poprzez nowoczesną formę i za pomocą pogłębionej analizy wydarzeń, rozgrywających się na naszych oczach, postaramy się zrozumieć logikę toczących się działań oraz osadzić ją w szerokim kontekście: geopolitycznym, geostrategicznym, socjologicznym, filozoficznym. Program realizowany z udziałem ekspertów, składać się będzie z dwóch zasadniczych części.