O roku ów

W programie m.in.: wejście Jaruzelskiego, czyli w karnawale „Solidarności” Wojciech Jaruzelski zostaje premierem, sojusz robotniczo-chłopski, czyli rolnicza „Solidarność” przystępuje do współpracy z „Solidarnością” z zakładów pracy, kryzys bydgoski, czyli lokalny incydent, który objął swoim zasięgiem całą Polskę.