O roku ów

W dzisiejszym odcinku wspominamy walkę związków zawodowych o wolne soboty, starania o legalizację NZS–u i rejestrację Solidarności Wiejskiej. Powiemy także o grudniu roku 1980, który za sprawą manewrów wojsk Układu Warszaws