Nożem i Widelcem

Bohaterką odcinka jest suska sechlońska. Żadna inna suszona śliwka nie ma tak charakterystycznego smaku i aromatu. Jej owoce suszy się i podwędza w specjalnych suszarniach. Nazwa pochodzi z gwary Beskidu. W programie rostbef wołowy z kociołka z suską