Nowy początek. Jak wymyślono II RP

sezon 1 odcinek 1

Dyskusja na temat dziejów polskiej kultury XIX i XX wieku z udziałem wybitnych znawców epoki, pokazująca złożoność modernizmu, jako zespół artystycznych działań zaangażowanych w nowoczesną kondycję jednostki, społeczeństwa i otaczającego je świata, na bazie stanu cywilizacji Zachodu.