Nowe Ateny

W ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponad 200 razy interweniowało w sprawach użycia określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Czy świadczy to o nieskuteczności tego typu działania? A może państwo polskie w ogóle nie p