Nowe Ateny

14 lutego 1942 roku gen. Władysław Sikorski rozkazał, by Związek Walki Zbrojnej stał się Armią Krajową, obejmującą wszystkich żołnierzy służby czynnej, znajdujących się na terenie okupowanej Polski. Nie była to tylko zmiana nazwy, ale znak, że to jedyna formacja w kraju, która jest siłą zbrojną państwa polskiego. Mało jest w historii przykładów stworzenia – w warunkach okupacji – tak wielkiej i sprawnej organizacji wojskowej.