Nowe Ateny

Moment koronacji Władysława Łokietka stał się symboliczną datą zjednoczenia polskiego państwa. Jednym z głównych założeń jego polityki było odzyskanie Pomorza. Zawarł kilka międzynarodowych sojuszów, by zabezpieczyć królestwo przed rosnącym w siłę państwem krzyżackim. Władysław Łokietek był postacią wyjątkowo charyzmatyczną, czego dowodem jest choćby jego przywództwo w bitwie pod Płowcami. Król miał wówczas 70 lat.