Nowe Ateny

Józef Piłsudski walczył o niepodległą Polskę, był naczelnikiem państwa i pogromcą bolszewików. Nie ulega wątpliwości, że to jeden z symboli wolnej ojczyzny. W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin marszałka.