Nowe Ateny

Które ze wszystkich polskich powstań miało największe szanse powodzenia? Powstanie Listopadowe z 1830 roku! To oczywiście tylko teza publicystyczna, ale historycy dostarczają argumentów na jej poparcie. Dlaczego jednak powstanie zakończ