Nowe Ateny

Nazwa muzeum, jakie otwarto z inicjatywy Parlamentu Europejskiego brzmi zachęcająco i zarazem niepokojąco. Z jednej strony budzi nadzieję, że zwiedzający usłyszą np. piękną opowieść o chrześcijańskich korzeniach Europy. Z drugiej – budzi obawy, czy poprawność polityczna na to pozwoli. I czy uda się w sposób akceptowalny przez wszystkie narody Europy opowiedzieć choćby o tym, co się wydarzyło na kontynencie w ciągu ostatnich 100 lat. Efekt, jaki otrzymaliśmy potwierdził najgorsze przeczucia…

W studiu: Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia, Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego i Piotr Semka, publicysta („Do Rzeczy”).