Nowe Ateny

Szwedzi podjęli próbę opanowania klasztoru i sanktuarium jasnogórskiego już 8 listopada 1655 roku. Były to jednak próby nieudane, co skłoniło Szwedów do rozpoczęcia oblężenia (trwającego od 18 listopada 1655 aż do nocy z 2