Nowe Ateny

Tematem programu jest nowelizacja ustawy organizująca pracę Instytutu Pamięci Narodowej i wybór nowych władz tej instytucji. Kto powinien stanąć na czele nowego IPN? Czym powinna zajmować się tak ważna instytucja? Jak należy ocenić dotychczaso