Nowe Ateny

Punktem wyjścia jest dzień 10 października 1922 roku, kiedy to po raz pierwszy zebrał się Sejm Śląski. Niedawno Ruch Autonomii Śląska zapowiedział budowę partii politycznej o nazwie Śląska partia samorządowa. Ruchy separatystyczne nabierają nagle inn