Nowe Ateny

O sile ówczesnego państwa decydowała wzajemna tolerancja narodowościowa i wyznaniowa oraz równe prawa stanowe. I Rzeczpospolita była krajem katolickim, jednak z niesłychaną wówczas tolerancją religijną, nazywana była państwem bez