Nowe Ateny

14 kwietnia 1950 roku prymas Polski podpisał w imieniu episkopatu porozumienie z władzami komunistycznymi PRL. Kościół polski w zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach, tolerowanie duchowieństwa w wojsku i więziennictwie oraz funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miał respektować zasady ustroju Polski Ludowej i uznać granice Ziem Odzyskanych.