Nowe Ateny

W marcu 1945 r. delegat rządu Stanisław Jankowski i gen. Leopold Okulicki otrzymali listy podpisane przez oficera NKWD Pimienowa. Rosjanie zaproponowali spotkanie i rozmowy na temat politycznego kształtu powojennej Polski. Polacy nieufnie odnosili si